ADRESA:
Sokolská tř. 26
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 138 937
e-mail:
sokolska26@ckv-ostrava.cz
www.sokolska26.cz
 
OTEVŘENO:
 
pondělí – pátek 8.00 – 17.00
 

Vstupné do Výstavní síně Sokolská 26: dospělí – 20 Kč
děti, studenti, důchodci – 10 Kč

 

 

Výstavní síň Sokolská 26

 

Katalogový list k výstavě

Václav Rodek 712 - 217

9. únor 2017 – 9. březen 2017

Narozen 23. srpna 1976 v Lískovci, okres Frýdek-Místek. Absolvoval SOU Vítkovice (1991 – 1994), SPŠ Stavební ve Frýdku-Místku (1994 – 1999), Fakultu umění Ostravské univerzity (2003 – 2008, ateliér malby Daniela Balabána) a doktorandské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (2011 – 2015). Od roku 2008 působí jako odborný asistent ateliéru malby Fakulty umění Ostravské univerzity. Žije a pracuje v Lískovci (kontakt – e-mail: ceslaf@seznam.cz, tel.: 733 503 655).

Malíř Václav Rodek se na této výstavě představuje velkoformátovými obrazy, ve kterých osciluje mezi abstrakcí malířského gesta a zobrazením.

Výstava, jak naznačuje její šifrovaný název, je jen částí z bohatého kontinua malířovy tvorby a přináší ukázku jeho malby z posledních pěti let. Dva prezentované cykly obrazů nejsou striktně uzavřené, spíše naopak se prorůstají a naznačují další možný myšlenkový a výtvarný pohyb. Vizuální senzace vtahující pozorovatele do vrstevnatého a komplikovaného prostoru malby má v podloží příběhy, které autor přetavuje v osobní mytologii a znakosloví.

První z cyklů se dá nazvat Foros. Protagonistou, či protagonistkou těchto obrazů je člověk, foros -nosič, nesoucí své biologické břemeno jednou jako úděl a kříž, jindy jako osud. Toto břemeno může znamenat vitální sílu – motor. Síla, pokud zvládnuta a uřízena, dokáže stavby těla i ducha, pokud nezvládnuta znamená agresivitu, která může být autodestruktivní. Nésti a roznášeti se však dají nejen těla a tělesa, ale i ideje a ideologie, což je dvojnásob zodpovědné a někdy letální. Například xenofobie a odtud Rodkův obraz nazvaný Xenofoboforos. Démoni a fobie promítnuti do kosmických těles a zpětně působící v lidských biologických cyklech a mytologiích se rovněž objevují zakryptovány v obrazech tohoto cyklu.

O temných, „hlubinných“ a odvrácených stranách a stránkách individuální i kolektivní psyché promlouvá druhý cyklus vystavených obrazů nazvaný „Goeblsova knihovna“. Narcizmus nacizmu nerespektující realitu a utápějící se v ideologickém zrcadle vede ke smrti predátora i oběti. Nepomohou ani svazky učených knih. Viz obrazy Anselma Kiefera cyklu „Wege der Wissenschaft“.

Materiály, které Václav Rodek užívá v obrazech svými konotacemi a symbolickým vyzněním přispívají k zobrazenému. Dřevěné dýhy fungují jako symbol bájného germánského lesa. Tento les může být dále transformován ve svazky knih a formy jejich hřbetů v obrazech nalézáme. Autor využívá symbolické i expresivní řeči barev stejně tak jako kresby. Ta symbolizuje konceptuální rozvažování. V obrazech se objevují i laky, kterými malíř evokuje latentní možnosti, pasty barevných hmot, kterými navozuje pocit věcnosti a reifikace naznačeného. Pracuje se šablonami, pozitivními i negativními objemy a formami, které se často navzájem prostupují. Využívá látkovosti podkladu – plátna a láká tak diváka mentálně rekonstruovat proces vzniku obrazu. Stejně jako odkrývání a sdělování je pro malíře důležité zakrývání a ukrývání forem i obsahu obrazů. Zkoumá výrazové možnosti těchto postupů. Je si vědom současné „tekuté“ situace, nesnadného uchopení minulosti, fenoménu mizení, ale i úporného, karmického návratu nestrávených událostí.

Svým procesuálním otevřením obrazy Václava Rodka naznačují terapeutické možnosti, otázky, ale i cesty myšlení a malby dnes.

12.1. 2017
Daniel Balabán

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr)

 

2003 Obrazy, Galerie Mezi dveřmi, Ostrava
2013 712, Černá vrána, Ostrava
Formatizace, Galerie Půda, Český Těšín
2015 Modality, Galerie Tranzit, Bratislava
Diferenciál a Boxer, Galerie Via Art, Praha (s Ivo Sumcem)
2016 Motorofórové a jiní fórové, Galerie Jáma 10, Ostrava
Svazek 2,3,5, Galerie Nibiru, Ostrava
2017 712 – 217, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

SKUPINOVÉ VÝSTAVY (výběr)

 

2009 Co se do země vejde II, Kostel svatého ducha, Opava
2010 Malba I, Galerie Synagoga, Hranice
Malba I, Bílá galerie, Český Těšín
Malba I, Hala C, Praha
2011 Norimberské mlýny, Důl Michal, Ostrava
Společná tvorba, Galerie Půda, Český Těšín
Jinak!!!, Cooltour, Ostrava
2012 Stigmata, Cooltour, Ostrava
2013 Spotkania Sztuki w Wenecji Cieszynskej, Hala Elektrocieplowni, Cieszyn
Víno a umění, Hala Gong, Ostrava
2014 Figurama 14, GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Figurama 14, Cooltour, Ostrava
2015 Zrcadlo a maska, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek
2016 Nábor, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí
Ostrava Art, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

 

 

 

 

 

 
 

 

© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT