VS Sokolská 26 na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
Kulturní zařízení Gama
Výstavní síň Sokolská 26
CKV
Aktuální výstava
Připravujeme
Archív výstav
Vzdělávací programy
Virtuální prohlídka
Kontakt
VÝSTAVNÍ SÍŇ SOKOLSKÁ 26
AKTUÁLNÍ VÝSTAVA
24.5.2018 - 13.7.2018

Jiří Valenta

Narozen 6. srpna 1936 v Praze, zemřel 11. července 1991 v Kolíně nad
Rýnem. Malíř, grafik, fotograf. Studoval Vyšší uměleckoprůmyslovou školu
v Praze (1951 - 53) a Akademii výtvarných umění v Praze (1953 - 59,
Miloslav Holý, Karel Souček). V roce 1960 se účastní dvou neofiálních výstav
nejmladší generace Konfrontace I a II, které uvádějí do českého umění
v radikální podobě problematiku „informelu“. Společně s Janem Koblasou
a Alešem Veselým se podílí na jejich přípravě; první se konala 16. března
v jeho libeňském ateliéru. Na podzim 1968 emigroval do Německa, od roku
1972 žil v Kolíně n. R., kde pracoval jako propagační grafik na kolínském
magistrátě.

milý jiříku

bylo mi přesmutno když jsi mne naposledy - přijel navštívit
tvé oči - ty temné zadumané - ani tvůj pohled nebyly již z tohoto světa..........
přišels mne požádat o několik služeb..........na potom..........
hlavou se mi hnala naše setkání : ta první v pražské akademii - v padesátých -
když jsi : mladíček - vesměs podmračený a vážný -
rozvíjel své nekonečné teorie -
nebo když jsme se čas na to dali do příprav KONFRONTACE - první byla ve
tvém ateliéru na palmovce - tou dobou si měl za sebou již dlouhé školní období
stříbřitých zátiší a šedozelených krajin -
avšak ani o ty krajiny ani o ta zátiší ti příliš nešlo -
podstatný ti byl vždy obraz - jeho přesné vymezení
a jeho vnitřní život
na prvních tvých šedých „abstrakcích“ byly ještě zřetelné figury -
byly však za čas nahrazeny vztahy ploch - pastózně nanášených na velkých
těžkých a vážných do sebe uzavřených křehkých pravoúhlých plátnech
a k tomu opět tvé nekonečné úvahy - teorie a vynálezy -
formální i technické - přednášené škole tvých pozorných posluchačů - často
dříve než těch realizujících tvé myšlenkové pochody
a to vše až skoro do konce šedesátých - kdy jsme již byli natolik trpěni - že jsme
občas směli ukázat naše práce veřejně v čechách i ve světě
ale pak ten osudový break - leninští zachránci před civilizací
osvoboditelsky vzuřili do prahy - do celé země -
pod vedením statečného brežněva - za spolupráce různých domácích zmetků
rozeběhli jsme se po světě nechtíce vyčkat důsledků
té zběsilosti jako zmatená kuřata
po vídeňském lágru pro utečence - tvé první zastávce -
byls odván na sever německa -
na balt - dvorec dodau (mrtvý luh) - s berlínským galeristou kiliánem byl delším
útulkem pro tebe ženu a psa
přímořské fujavice a vichry zúspornily tvou malbu - prohloubily ji a zprostorověly
šedé se změnily v běli - na jednoduchých odvozených grafických systémech jsi
rozvíjel své malířské kouzelnictví
do toho přišlo stipendium nadace malíře emila nolde v jeho domě -
ještě severněji - až na dánskou hranicí tě to přesadilo -
JIŘÍ VALENTA
na divoké západní pobřeží severního moře - kde plocha země a vod je zaklenuta
zvonem velkolepé oblohy
v té snové divé krajině vznikaly stovky kreseb a obrazů -
bílou vyvažovaly modré zelené a červené díly -
začalo se objevovat stříbro a zlato : dech ikon..........
mistr theodorik i mistr třeboňský ti stáli za zády a spokojeně se usmívali
na to přišel ploenský čas - musil ses přiučit pasířskému řemeslu -
malovat co chceš - co musíš - co je třeba - nese všude stejné důsledky - a jíst se musí -
obrazy dostávaly hutnost a prostorovost - mosazné a zinkové plechy završovaly
nuance bělí
tou dobou ses rozhodl odejít do kolína nad rýnem -
už skoro osamělý (i psa ti přejeli)
porýnská metropole se ctižádostí kulturního centra k sobě přivábila řadu čechů
všech generací -
snad pro římskou tradici -
jistě však parléřovský chrám byl magnetem
tou dobou ses už smířil s tím že svobodu umění je nutno financovat jinou prací
- pakliže je chceš zachovat čisté -
nedotčené náladami trhu -
nabídls své služby městu kolínu - jako grafik
abys mohl dále zlatit a stříbřit a bělit své svaté obrazy v odmítavém odmítnutí
toho celého galeristického kolotoče zamířeného na profit
na přelomu sedmé dekády s osmou ses doteorizoval za malbu -
koupils sis fotoaparát a začals se stejnou urputností a důsledností sdělovat to
své jedinečné na stovkách barevných fotografií a diapozitivů
křehkost růží - oblast jablek či hyždí - se staly jako v malbě děliteli prostoru -
hranicemi viděného světa - jeho pohraničím i zahraničím
pokaždé když jsem tě v kolíně navštívil uvrhovals mne do víru teorií a předváděl
jsi mi ty nekonečné řady variací na různá detailní témata -
dlouho jsem se pokoušel tě znovu přemluvit k malbě
avšak tvůj postoj byl neoblomný jistě´s měl pravdu
tu svou jedinečnou zarputilou pravdu

jan koblasa

HAMBURG SRPEN 1991
© 2017 CKV Ostrava