ADRESA:
Sokolská tř. 26
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 138 937
e-mail:
sokolska26@ckv-ostrava.cz
www.sokolska26.cz
 
OTEVŘENO:
 
pondělí – pátek 8.00 – 17.00
 

Vstupné do Výstavní síně Sokolská 26: dospělí – 20 Kč
děti, studenti, důchodci – 10 Kč

 

 

Výstavní síň Sokolská 26

 

Katalogový list k výstavě

JIŘÍ VALOCH

19. 9. – 3. 11. 2017

Narozen 6. září 1946 v Brně. Básník, tvůrce vizuální a konceptuální poesie, fotografické poesie a fotografických konceptů, textových instalací, konceptuálních kreseb, teoretik umění, kurátor výstav, sběratel výtvarných děl. Absolvoval gymnázium v Brně (maturita 1965) a filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1965-1970, bohemistika, germanistika a estetika – diplomová práce o typologii a genezi vizuální a fónické poesie). Je jedním z protagonistů českého konceptuálního umění, přestože se dotknul i dalších uměleckých oblastí, např. land artu či performance. Těžiště jeho činnosti je však v práci se slovem, které nese svůj sémantický význam vzbuzující představy a asociace. Člen skupiny Měkkohlaví. Žije a pracuje v Brně.

V letech 2011 až 2015 vznikala série obrazů, v níž se Jiří Valoch průběžně vracel ke své konceptuální poesii 70. let. Princip jejich vzniku odpovídal spolupráci, která vždy byla - i přes výrazný Valochův kurátorský a umělecký individualismus – jedním z podstatných principů jeho tvorby. Vzpomeňme například cykly konceptuální poesie – věnované blízkým přátelům i autorským vzorům, nebo konceptuální sérii Do it yourself, ve které adresáty svých děl rozesílaných poštou vyzýval k interakci, případně jim zasílal díla, které měly dokončit přidáním vlastní signatury. Obrazy zastoupené na této výstavě, autor vytvářel v komunikaci s Jiřím Šigutem. Dopředu se domluvili na textech, který Šigut s precizností sobě vlastní převedl na plátno a Valoch signoval. Jeden z obrazů pak zůstal v Ostravě, ten druhý putoval buď s Valochem do Brna, nebo některému z přátel, kterému byl dedikován.
Ve 30 vystavených plátnech se tak odráží prvek přátelské spolupráce a hry, z gesta signování se stává umělecký akt sám o sobě. Tuto sérii doplňují textové instalace zhotovené přímo pro prostory galerie. Valoch se jimi vrací k principu své práce, který poprvé použil v roce 1970 v rámci výstavy Klubu Konkrétistů v Domě pánů z Kunštátu (13. – 30. 3. 1970). Nápis TICHO, minimal-poem object vyhotovený na ležícím panelu černým písmem byl tehdy snad symbolickým předznamenáním odchodu z oficiálního prostoru galerií v České republice, do kterého se jeho umělecká tvorba naplno vrací až v 90. letech. V průběhu let 70. a 80. let ovšem vzniká nejpodstatnější část jeho autorské práce. Svou pozornost v ní soustředí na konceptuální poezii. Milan Knížák ji kdysi začal nazývat Valochovými romány. Stručné texty v rozsahu jednoho až tří slov rozvíjel ve vícestránkových sériích na papíře formátu A4 - například SOCHY PRO GERTU POSPÍŠILOVOU (1973), nebo 14 LINEÁRNÍCH A NĚKTERÁ NELINEÁRNÍ HAIKU (1976). Hlavním rysem Valochovy konceptuální poesie je její naprostý minimalismus v množství použitých slov, ovšem za dosažení maximálního účinku na imaginaci a mysl diváka. Autor tak vychází z uvědomění, že jednoduchost neznamená povrchnost. Snaží se eliminovat „nadbytečné pozlátko“ odhalit jazyk v jeho podstatě.

srpen 2017
Jana Písaříková

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

 

1967 VCH 64/67, Divadlo hudby, Ústí nad Labem
1969 Muzeum Krnov (s D. a I. Chatrnými)
1970 Vizuální poezie, Dům mládeže, Jindřichův Hradec
1971 Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava (s D. a I. Chatrnými)
1972 Informationszentrale für Ereignisse, Bielefeld
1974 Galeria Akumulatory, Poznaň
1977 Galeria Mercato del Sale, Milán
1978 Biblioteka Miejska, Vratislav
1979 „In Oltre“, Centro culturale, Monza
1984 Het Apollohuis, Eindhoven
1986 Vizuální poezie, Galerie v předsálí, Blansko
1987 Salon Mina, Dům kultury Benar, Litvínov
1988 Kulturní středisko Opatov, Praha
1989 Texty, Kámen a kameny, Divadlo hudby, Olomouc
Haiku-instalace, Ateliér Tomešova, Brno
1990 Dvouslovná instalace, Galerie v podloubí, Olomouc
Konceptuální poezie, Galerie mladých při Městském domu kultury Petra Bezruče, Opava
1992 Texty, Škola užitkového výtvarníctva - Galéria Palisády, Bratislava
Pavel Rudolf, Jiří Valoch, Galerie Lindner, Vídeň
1993 Galerie Maerz, Linec (s J. Kubíčkem, P. Rudolfem a V. Sedlákovou)
Galerie Orms, Innsbruck (s J. Kubíčkem, P. Rudolfem a V. Sedlákovou)
1995 Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem
1996 Texty, Galerie moderního umění, Hradec Králové
Jiří Valoch (retrospektiva instalací), Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Galerie Sýpka, Vlkov u Brna
1997 Jiří Valoch, Die Bedeutung der Worte, Neues Museum Weserburg, Brémy
2000 Jiří Valoch, Galerie Die Aktualitat des schönen…, Liberec
2002 Trojí koncept, Galerie malovaný dům, Třebíč (s D. Chatrným
a N. Armutidisem)
2003 Pro toto místo, Galerie Erasmus, Mělník
Pouze tři slova, Dům umění, České Budějovice
2004 Projekty, Galerie Student, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
2005 Dvě instalace a několik projektů, Pražákův palác, Moravská galerie, Brno
2006 Project, Galerie Jelení, Praha
Artprojekt/Jiří Valoch-instalace, Galerie Caesar, Olomouc
Slova jako slova, Galerie U Dobrého pastýře, Brno
2006–07 Instalace, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
2008 Konceptuální tvorba ze sbírek přátel, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek
2013 Untitled, Meet Factory, Praha
Škála, Ateliér Josefa Sudka, Fotograf festival, Praha (s L. Vítkovou)
2015 Slova, Fait Gallery, Brno
Merde, Tranzitdisplay, Praha
2016 Horizont, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (s J. Šigutem)
ART IS HERE, Moravská galerie, Brno
2017 Slova tvoří obraz, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT