VS Sokolská 26 na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
DVORANA
Výstavní síň Sokolská 26
CKV
Aktuální výstava
Připravujeme
Archív výstav
Vzdělávací programy
Fotogalerie
Kontakt
VÝSTAVNÍ SÍŇ SOKOLSKÁ 26
AKTUÁLNÍ VÝSTAVA
20.10.2022 - 2.12.2022

Svatopluk Otisk, Petr Veselý

Výrazný český malíř a básník Petr Veselý již od 80. let spoluvytváří českou výtvarnou scénu. Jeho tvorba bude konfrontována s pracemi dnes polozapomenutého, ale pozoruhodného autora Svatopluka Otiska. Výstava obrazů dvou malířů Petra Veselého a Svatopluka Otiska ukazuje různé možnosti výtvarného uchopení příbuzných motivů a inspirací. Na jejich transformování na základě odlišných osobnostních charakterů i životních cest. Oba umělce pojí letitý osobní vztah, i když Svatopluk Otisk nás již v roce 2017 opustil. Výstava svojí prolnutou formou vybízí k hledání nových kontextů v dílech i mezi díly. Oběma autorům je společné hledání kotevních motivů v žitém, prožívaném, v osobní i rodinné historii. Jejich tvorba, protože osobní, je těžko zařaditelná do kategorií výtvarného stylu, proudu, generačního příslušenství. Mnohé formální a formové souvislosti a srovnání lze samozřejmě najít, ale opravdu jen formální. Tvorba obou je garantovaná jejich subjektivním životem a proto, tak jako u každého takového umění, tak trochu mimo proudy. Oběma je společná láska a obdiv k obyčejným věcem, které často unikají pozornosti. Řečeno Heideggearovsky, věcem, které ve své vystavenosti, ve svém bytí – „da sein“ nás volají otázkami. Otázkami po sobě i po nás samých. Co jsme, jak jsme, proč jsme? Každý z autorů zpracovává onu zdánlivě všední realitu jinak. Zdánlivá podobnost v monochromatičnosti a reduktivní kompozici obrazů je pouze na první pohled. Při bližší expozici objevíme mnoho rozdílného.
© 2017 CKV Ostrava